Antibiyotikler

İlacın içerisinde yer alan etken maddesi seftriakson sodyum adı verilen bir maddedir. Cafridem I.V. Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon bir nevi antibiyotiktir. Vücut içerisinde ki bakteriler ile savaşarak görevini yapar. • Alt solunum yolu enfeksiyonları • Orta kulak iltihabı • İdrar yolu enfeksiyonları • Kemik enfeksiyonları • Menenjit • Eklem enfeksiyonları • Deri enfeksiyonları • Yumuşak doku enfeksiyonları • Gonore ( bel soğukluğu ) • Karın içinde bulunan enfeksiyonlar • Ameliyat sonrası oluşa bilecek enfeksiyonları önlemek amacı ile Cafridem I.V. Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon ‘ dan yararlanıla bilmektedir. Cafridem I.V. Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon ‘ un olası yan etkileri ; • Kanlı ishal veya sulu ishal • Yüksek seyir eden ateş • Titreme hali • Cilt döküntüsü • İsilik • Kabartı • Kızarıklık • Kabarcık • Soyulma • Çürük ve morarma oluşumu • Belli bölgelerde ağrı ve de yanma hissi • Hissizlik • Ağrı • Kaslarda güçsüzlük • Halsizlik • Enjeksiyonun uygulandığı...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi seftriakson sodyum adı verilen bir maddedir. Seftriakson ise bir nevi antibiyotiktir. Vücut içerisinde ki bakteriler ile savaşarak görevini yapar. • Alt solunum yolu enfeksiyonları • Orta kulak iltihabı • İdrar yolu enfeksiyonları • Kemik enfeksiyonları • Menenjit • Eklem enfeksiyonları • Deri enfeksiyonları • Yumuşak doku enfeksiyonları • Gonore ( bel soğukluğu ) • Karın içinde bulunan enfeksiyonlar • Ameliyat sonrası oluşa bilecek enfeksiyonları önlemek amacı ile Cafeday Enjektabl Toz İçren Flakon I.V ‘ den yararlanıla bilir. Cafeday Enjektabl Toz İçren Flakon I.V nin olası yan etkileri ise şu şekildedir ; • Kanlı ishal veya sulu ishal • Yüksek seyir eden ateş • Titreme hali • Cilt döküntüsü • İsilik • Kabartı • Kızarıklık • Kabarcık • Soyulma • Çürük ve morarma oluşumu • Belli bölgelerde ağrı ve de yanma hissi • Hissizlik • Ağrı • Kaslarda güçsüzlük • Halsizlik • Enjeksiyonun uygulandığı bölgelerde meydana gelen şişme, ağrıma veya da tahriş • Ayrıca...
İlacın içerisinde yer alan etken maddesi budesonid adı verilen bir çeşit kimyasaldır. İnhalasyon ; gaz,buhar,hava ya da sis şekline dönüştürülmüş sıvıların tedavi amacı ile solunum yoluna uygulanması anlamına gelir. Budesonid steroid gurubu içerisinde yer alan bir ilaç türüdür. Budiair Jet İnhalasyon Çözeltisi bronşiyal astım ın tedavisinde yardımcı olarak kullanıla bilir. Budiair Jet İnhalasyon Çözeltisi ilacının olası yan etkileri şu şekildedir ; • Kurdeşen • Ürtiker • İsilik • Kızarıklık • Soyulma • Kabarıklık • İlacın kullanımından sonra meydana gelerek kendini gösteren hırıltı veya da solunum problemleri • Kötüleşen solunum sistemi problemleri • Boğazda meydana gelen kapanmalar • Dil ve dudaklarda meydana gelen ani şişmeler • Nefes alıp vermede meydana gelen zorluklar • Solunum zorluğu Bunların hepsi oldukça ciddi yan etkiler olup bunların yanı sıra daha hafif...
İlacın içerisinde yer alan etken maddesi amoksisilin – potasyum klavulanat adı verilen bir maddedir. Amoksisilin ve potasyum klavulanat ise bir tür antibiyotiktir ve de penisilin grubu antibiyotiklerin sınıfında yer alır. Amoksisilin ve potasyum klavulanat vücutta ki içerisinde ki bakteriler ile savaşarak etkisini gösterir ve görevini tamamlar. • Sinüzit • Zatürre • Kulakta gelişen enfeksiyonlar • Bronşit • İdrar yolları iltihabı Cilt enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların tedavisinde bu ilaçtan yararlanılır. Ancak bu liste yine de tam eksiksiz bir liste değildir Bioment BID 200 / 28 Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz başka rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılıyor ola bilir. Bioment BID 200 / 28 Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz un olası yan etkileri ; • Hafif şekilde seyir eden...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi sefotaksim sodyum adı verilen bir maddedir. Setofaksim maddesi ise bir çeşit antibiyotiktir ve de sefalosporin grubundaki antibiyotiklerin arasında yer alır. Vücuttaki bakteriler ile savaşa girerek etkisini gösterir ve görevini tamamlar. • Üreme sistemi enfeksiyonları • Boşaltım sistemi enfeksiyonları • Kadın üreme organları ile ilgili enfeksiyonlar • Alt solunum yolları enfeksiyonları • Kemik veya da eklem enfeksiyonları • Gonore ( bel soğukluğu ) • Karın içerisinde ki enfeksiyonlar • Deri enfeksiyonları • Yumuşak doku enfeksiyonları • Menenjit • Beyin ve omurilik ile ilgili diğer tüm enfeksiyonlar • Kanda ki hastalık yapıcı mikro organizmaların önemli derecede ki artışıyla ortaya çıkan ağır dereceli enfeksiyonlar İlacın olası yan etkileri şu şekildedir ; • Kanlı ishal • Ağır ve sulu ishal • Kolit ( kalın bağırsak iltihabı ) • Cilt döküntüsü • İsilik • Kabartı • Kurdeşen • Ürtiker • Çürük oluşumu • Morarma • Vücudun...
İlacın içerisinde ki etken maddesi benzatin benzil penisilin adı verilen kimyasal bir maddedir. Benzatin ise bir antibiyotiktir ve de penisilin grubunda ki ilaçların arasında yer alır. • Üst solunum yolları enfeksiyonlarında • Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ( sifiliz ve frengi gibi ) • Romatizmal ateşin önlenmesin de Ve bir takım enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde Benzapen – LA Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon ilacından faydalanıla bilir. Ancak bu liste tam eksiksiz bir liste değildir bunların yanı sıra da bazı hastalıkların tedavisinde Benzapen – LA Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon dan yararlanılıyor ola bilir. Her ilaçta olduğu kadarı ile Benzapen – LA Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon un da içerisinde bulunan etken maddeler karşı...
İlacın içerisinde ki etken maddesi bakampsilin hidro klorür adı verilen bir kimyasaldır ve bu ilaç penisilin grubunda ki antibiyotikler arasında yer alır. Deri enfeksiyonları Yumuşak doku enfeksiyonları Gonore ( bel soğukluğu ) Alt solunum yolu enfeksiyonları Üst solunum yolları enfeksiyonları Mide – bağırsak enfeksiyonları Safra kesesi enfeksiyonlarında ve tedavilerinde Bakamsilin Film Tablet ten faydalanıla bilir. İlacın olası yan etkileri ise şu şekildedir ; Her hangi bir alerjik reaksiyon ve belirtileri ; nefes darlığı Boğazda meydana gelen yutmayı, nefes alıp vermeyi zorlaştıracak derecedeki boğazı kapatacak şekilde ki ani şişmeler Ürtiker Kurdeşen Dudaklarda, yüzde ve dilde meydana gelen şişmeler Vücudun her hangi bir yerinde meydana gelen çürük oluşumları ( morarma ) Alışılmadık şekilde ki kanama Bunların hepsi oldukça ciddi...
İlacın içerisinde ki bulunan etken maddesi mupirosin adı verilen bir kimyasaldır. Mupirosin topikal bakterilerin cilt ve deri üzerinde ki gelişim ve çoğalmalarını engelleyerek görevini yapar. Bir çeşit antibiyotiktir. Mupirosin topikal çiban ve kıl kökü iltihabı, sarımsı kabuk ve de içi irin dolu kabarcıklar ile karakterize, irin oluşturan mikroplardan ileri gelen bulaşıcı bir cilt hastalığı ( tıp dilinde ; impetigo ), bakteri kökenli cilt enfeksiyonları gibi cilt ve deri ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. İlaç topikal olarak uygulanır. Topikal ise genelde sürülerek uygulanan krem ve merhemlerin genel adıdır. Her ne kadar içilen ağız yolu ile alınan ilaçlara göre daha az yan etkisi...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi sülfat metoksazol ve trimetoprim adı verilen kimyasal maddelerdir. Bu ilaç bir antibiyotik çeşididir ve bakteriler ila savaşarak görevini tamamlar ve etkisini gösterir. Kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, bronşit, turist diyaresi ve de Pnemocytis carini kaynaklı zatürre gibi rahatsızlıkların tedavisinde Bactrim İ.V Ampul un ilacından yararlanılır. İlacın olası yan etkileri ise şu şekildedir ; Geçici unutkanlık Halüsinasyon Nöbet İrade ve istem dışı kasılmalar Düşük şekilde seyir eden kalp atışları Düşük ve zayıf nabız Kurdeşen Ürtiker Solunum zorluğu Nefes darlığı Hafif şekilde ki kaşıntılı veya da ciltte döküntü hali Hissedilen ağrı ile beraber seyir eden dil şişmesi Kulaklarda çınlama Eklem ağrısı Uyku problemleri ( uykusuzluk ya da sürekli uyuklama hali ) Ateş Boğaz ağrısı Baş ağrısı Ciltte soyulma Kırmızı...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi azitromisin dihidrat adı verilen bir maddedir. Azitromisin ise bakteriler ile savaşarak etkisini gösteren bir çeşit antibiyotiktir. Azeltin Film Tablet şu gibi durumlarda kullanıla bilmektedir ; Solunum yolları enfeksiyonları, Cilt enfeksiyonları Kulak enfeksiyonları ve de Cinsel yolla bulaşan bir takım hastalıkların tedavisinde Azeltin film tabletten yararlanılır. İlacın olası yan etkileri ; Göğüs ağrısı Düzensiz şekilde seyir eden kalp atışları Kurdeşen Ürtiker Dil ve dudaklarda yüz ve boyunda meydana gelen yutmayı, çiğnemeyi ve nefes alıp vermeyi zorlaştıracak, engelleyecek şekilde ki ani şişmeler Mide bulantısı Mide ağrısı Düşük derecede ateş Kil renginde ya da çamur renginde ki dışkı Sarılık ( gözlerde özellikle de gözün beyaz kısımlarında meydana gelen sararmalar ) ciltte sararma Ateş Boğaz ağrısı Ciltte soyulma, Ciltte...
İlacın içerisindeki etken maddesi moksifloksasin hidro klorürdür. Bu ilaç bir antibiyotik çeşididir ve vücut içerisindeki bakteriler ile savaşarak etkisini gösterir. Solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlarda (sinüzit, bronşit, toplum kökenli zatürre,) Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında mesela ( apse, çiban, kıl kökü iltihabı ,yara gibi ) enfeksiyonlarda Kadın üreme organları ile ilgili enfeksiyonlarda Karın içerisinde oluşan enfeksiyonlarda Avelox Steril, Apirojen İ.V İnfüzyon Solüsyonundan faydalanılır. Avelox Steril, Apirojen İ.V. İnfüzyon Solüsyonu nun olası yan etkileri şöyledir ; Bilinç bulanıklığı Geçici unutkanlık Depresyon Anormal düşünce ve davranışlar Davranış bozuklukları Halüsinasyonlar Ani hastalık nöbeti İrade dışı kasılmalar Sara Soluk veya da sararmış beniz ( cilt rengi ) Koyu renkte ki idrar Yüksek ateş Güçsüzlük Halsizlik Kolay kanama ve çürük oluşumu ( morarma ) Hissizlik Belli bölgelerde...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi moksifloksasin hidro klorür adı verilen bir maddedir… Moksifloksasin ise bir antibiyotiktir ve de vücutta ki bakteriler ila savaşarak görevini yapar. Solunum yolu enfeksiyonlarında, Sinüzit ve bronşitte Toplum kökenli zatürrede Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında mesela ( apse, çiban, kıl kökü iltihabı ,yara gibi ) enfeksiyonlarda Kadın üreme organları ile ilgili enfeksiyonlarda Karın içerisinde oluşan enfeksiyonlarda Avelox film kaplı tabletten faydalanılır. İlacın olası yan etkileri şu şekildedir ; Baş dönmesi Hızlı veya da çarpıntılı bir şekilde kalp atışı Eklem çevrelerinde meydana gelen ağrı Ani şişlikler özellikle de kollarda ve ayak bileklerinde Kanlı ishal veya da sulu ishal Bilinç bulanıklığı Geçici unutkanlık Depresyon Anormal düşünce ve davranışlar Davranış bozuklukları Halüsinasyonlar Ani hastalık nöbeti İrade dışı kasılmalar Sara Soluk veya da...
İlacın içeriğinde bulunan etkin maddesi amoksisilin – potasyum klavulanat adı verilen bir maddedir. Amoksisilin ve Potasyum klavulanat ise bir çeşit anti biyotiktir ve de penisilin grubunda yer alır. Sinüzit Zatürre Kulakta gelişen enfeksiyonlar Bronşit İdrar yollarında meydana gelen bir takım rahatsızlıklar Cilt enfeksiyonları gibi durumlarda ve rahatsızlıklarda Augmentin ES oral süspansiyon dan faydalanılır. Her ilaçta olduğu gibi Augmentin ES Oral Süspansiyon un da içerisinde bulunan etken maddeler karşı aşırı duyarlılığı olan hassas kişilerde bir takım yan etkiler gözlemlene bilir ; ilacın olası yan etkileri şu şekildedir ; Solunum zorluğu Yüzde ve dudaklarda meydana gelen zorluklar Ürtiker Kurdeşen 3 veya 3 günden fazla uzun süren ishal Mide bulantısı Mide ağrısı Düşük ateş İştah kaybı Koyu renkte idrar Kil renginde dışkı Sarılık (...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi Amoksisilin trihidrat adı verilen bir kimyasaldır. Amoksisilin ise penisilin grubunda yer alan antibiyotik sınıfında bir ilaç türüdür. Amoksisilin şu durumlarda kullanıla bilir ; Kulak enfeksiyonları İdrar yollarında meydana gelen iltihaplanmalar Zatürre Bel soğukluğu ( tıp dilindeki adı ile gonore adı verilen rahatsızlık ) E, COLİ ve salmonella enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılan ve oral yol ile yani ağız yolu ile alınan bir ilaçtır. İlacın olası yan etkileri şu şekildedir ; Boğaz ağrısı Aşırı sinir Baş ağrısı Deride meydana gelen soyulma Ciltte meydana gelen kırmızı renkte kaşınan döküntü ve kabarcıklar Ürtiker Kurdeşen İsilik Kaşıntı Mide bulantısı Mide ağrısı Düşük derecede ateş İştah kaybı Koyu renkte ki idrar Kil renkli dışkı Veya da gözlerde ve de deride meydana gelen sararma...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi asetil sistein adı verilen bir maddedir. Asetil sistein ise vücut içerisinde salgılanan ve vücuttaki balgamın akışkanlığını arttıran tıp dilinde mukolitik sınıfında yer alan bir tür ilaçtır. Asetil sistein ağız, boğaz ve akciğerler gibi vücutta ki farklı bölgeleri kaplayan balgamı (mukusu ) parçalayarak kıvamını azaltarak etkisini gösterir ve görevini tamamlar. Yoğun şekildeki kıvamlı balgamın azaltılması, balgam sökülmesi, akciğerlerdeki hastalıklarla ilgili salgı bozulmaları ve balgam çıkarmanın kolaylaştırılması gereken solunum yolu rahatsızlıklarında Astein Efervesan Tabletten faydalanıla bilir. İlacın olası yan etkileri şu şekildedir ; Hırıltılı bir şekilde nefes alıp verme Göğüs darlığı hissi Nefes alıp vermede meydana gelen zorlanmalar ( solunum zorluğu ) Ciltte meydana...
Asist Ampul İlacın içerisinde yer alan etkin maddesi asetilsistein adı verilen bir kimyasaldır. Bu ilaç yoğun kıvamlı şekildeki balgamın atılması, azaltılması ve de balgamın sökülmesini kolaylaşmasını sağlayan bir ilaç türüdür ancak bunların yanı sıra da başka etkileri de bulunan bir ilaçtır Asist ampul. Asetilsistein maddesi; toplardamarların veya da kasların içine uygulanmak sureti ile bütün kan dolaşımına yayılarak etki ede bilir. Ancak soluma ya da soluk borusuyla ilgili durumlarda bölgesel olarak hastaya topikal kullanım da verile bilir. Asist Ampul şu gibi durumlarda kullanılabilir; Yoğun şekildeki kıvamlı balgamın azaltılması, balgam sökülmesi Akut Kronik bronşit Amzifem Bronşektazi Ve bunun gibi bronş ve akciğerlerdeki hastalıklarla ilgili salgı bozulmaları Gırtlak iltihaplanması Sinüzit Orta kulak iltihabı Parasetamol zehirlenmesi gibi...
İlacın içerisinde bulunan etken maddesi Amoksisilin – Potasyum Klavulanat adı verilen bir maddedir… Amoksisilin ve Potasyum ise bir tür antibiyotiktir ve penisilin gurubunda ki antibiyotiklerin içerisinde yer alırlar… Amoksisilin ve potasyum klavulanat şu gibi durumlarda kullanıla bilir ; Sinüzit Zatürre Bronşit İdrar yolu enfeksiyonları Kulakta meydana gelen ve gelişen enfeksiyonlar gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yardımcı ilaçlardır… Her ilacın yan etkileri olduğu gibi Amoksilav BID film kaplı tablet in de içerisinde bulunan etken maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hassas kişilerde olası yan etkiler gözlemlene bilmektedir… İşte Amoksilav BID film kaplı tablet in olası yan etkileri ; Hafif şekilde meydana gelen ishal Midede biriken ve sıkıntı veren gaz Mide bulantısı Şişkinlik hissi Mide ağrısı Baş ağrısı Ciltte...
İçerisinde bulunan etken maddesi sultamisilin adı verilen maddedir. Sultamisilin ise bir antibiyotik çeşididir ve de penisilin gurubu antibiyotiklerin sınıfında yer alır. Bu madde vücut içerisinde ki bakteriler ila savaşarak etki ederek görev yapar. Solunum yolu enfeksiyonlarında ( sinüzit, bademcik iltihabı , farenjit, orta kulak iltihabu, bronşit, zatürre gibi ), üreme ve boşaltım organlarımız ile ilgili bazı enfeksiyonlarda ve son olarak da deri ve yumuşak dokular ile ilgili enfeksiyonlar da ( abse ve benzeri ) Alfasid oral süspansiyon için kuru toz ilacından yardım alınır… İlacın olası yan etkileri ; Her hangi bir alerjik reaksiyon mesela ; Nefes alıp vermede zorluk ( solunum yetmezliği – nefes...
Aklovir Süspansiyon İlacın etken maddesi asiklovir adı verilen maddedir… Asiklovir ise virüslerin zararlı yan etkilerinin vücuda verdiği zararları engelleyen bir ilaç türüdür. Asiklovir etken maddesi uçukların ve uçuk virüslerinin gelişimini ve de yayılmasını yavaşlatarak vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasını sağlar… Asiklovir şu gibi durumlarda kullanıla bilir ; Uçuk virüslerinin sebep olduğu enfeksiyonlarda Genital bölgede meydana gelen uçuklar Suçiçeği gibi durumlarda yarımcı olarak kullanılan ilaç türlerinden birisidir. Bunun dışında bazı hastalıklarda da kulanıla bilmektedir… Aklovir süspansiyon un olası yan etkileri ise şu şekilde gözlemlenmiş ve tarafımıza rapor edilmiştir ; Alerjik reaksiyonlar mesela; Ürtiker Kurdeşen Nefes alıp vermede meydana gelen zorluklar Yüzde, dudaklarda meydana gelen ani şişmeler Dil ve boğazda meydana gelen nefes alıp...
Fucidin Pomad % 2 Haricen kullanılır. Fucidin pomad % 2 20 mgl lık alüminyum tüpler içerisinde kullanışa satışa sunulmuştur… Fucidin % 2 Pomad ın etken maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup bir çok mikro organizma üzerinde güçlü bir anti bakteriyel olup yani ( bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen ) bir etkiye sahiptir… Fucidin % 2 Pomad a karşı duyarlı organizmaların neden olduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır… Tüm ilaçlarda olduğu gibi Fucidin % 2 Pomad ın da içerisinde bulunan etkin maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan, hassas bünyeli kişiler üzerinde bir takım yan etkiler meydana gelip çeşitli reaksiyonlar gösterip gözlemlene bilir… İşte Fucidin %...
Amoklavin – BID 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Çok seyrek görülen yan etkiler; Yüz dudaklar, ağız dil ve boğazda şişmeler meydana gelerek nefes alış verişi zorlaştırması, Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı, kurdeşen, yüz dudak ve diğer bölgelerde şişme nefes darlığı hırıltı soluk alma ya da soluk vermede ki zorluklar olarak kendini gösteren aşırı alerjik reaksiyonlar, İlaç alındıktan 7- 12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle de kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durumlar, Deri yüzeyinin altındaki küçük noktalar halinde meydana çıkan küçük kırmızı noktalar, Morluklar, Dudak göz ağız ve burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar, Kanamayla beraber kendini gösteren seyrek görülen...